Natuurlijk gezond

Toelichting

* Materiaal- en/of techniekkosten
Bij een aantal prestaties wordt ervan uitgegaan dat bepaalde kosten geen onderdeel
uitmaken van de door de aanbieder vastgestelde standaardprijs per prestatie, maar
afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze prestaties zijn gekenmerkt door de
toevoeging van een sterretje (*). Het gaat om de materiaal- en/of techniekkosten die per
patiënt erg kunnen variëren. De standaardprijs van de aanbieder zou vanwege deze
variatie nooit een reële opgave van de definitieve prijs zijn. De kostenscheiding tussen de
prestatie en de (techniek)kosten wordt aangebracht vanuit het oogpunt van transparantie
voor de consument. De zorgaanbieder dient de consument vooraf te informeren over de te
verwachten definitieve prijs.