Natuurlijk gezond

Implantologie

Tandheelkundige implantaten kunnen zowel worden toegepast als u één, meerdere of alle tanden en kiezen mist. Ook in het laatste geval kunnen implantaten een mooie oplossing zijn; uw kunstgebit wordt hier dan op vast geklikt.

In principe kunnen we bij iedereen met een volgroeid kaakbot een implantaat plaatsen. Wel geldt als voorwaarde dat uw kaakbot en tandvlees gezond moeten zijn. Na onderzoek en in overleg met u bepalen we samen of het plaatsen van implantaten zinvol en mogelijk is.

Veel verzekeraars vergoeden een deel van de behandeling. Als u bijvoorbeeld minimaal 1 jaar volledig tandeloos bent in de kaak waar de implantaten gepland zijn, worden alle kosten vergoed door vrijwel alle zorgverzekeraars. Wij verzorgen voor u, als dat nodig is, de aanvragen bij uw verzekering. Alleen een bijdrage voor de prothese komt dan voor uw eigen rekening.

Lees meer

Tandheelkundige implantaten kunnen zowel worden toegepast als u één, meerdere of alle tanden en kiezen mist. Ook in het laatste geval kunnen implantaten een mooie oplossing zijn; uw kunstgebit wordt hier dan op vast geklikt. Als u volledig tandeloos bent kunnen we zelfs meerdere implantaten plaatsen waarop we vervolgens kronen zetten. U hebt dan een weer een volledig vast, niet uitneembaar gebit.

Wat is een implantaat?

Een tandheelkundig implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel, gemaakt van puur titanium: een veilig en lichaamsvriendelijk materiaal.

Waarom implantaten?

Door implantaten te plaatsen kunnen we vaste oplossingen voor u maken, waardoor u geen uitneembare gedeeltelijke protheses meer nodig heeft. Ook kunnen we uw loszittende kunstgebit weer vast klikken.

Voor wie?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moeten uw kaakbot en uw tandvlees wel gezond zijn. Bij onvoldoende bothoogte en botbreedte zijn er behandeltechnieken waarmee we uw botvolume kunnen vergroten. Natuurlijk moet u bereid zijn uw implantaten goed te onderhouden. Wij leren u dat en begeleiden u daarbij. Er bestaan vrijwel geen contra-indicaties voor het plaatsen van implantaten. Roken en overmatig alcoholgebruik kan de levensduur van tandheelkundige implantaten echter wel bekorten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Aan de hand van een mondonderzoek, uitgebreid röntgenonderzoek en soms een CT scan ( die maken we voor u in onze eigen praktijk) bepalen we samen met u of het plaatsen van één of meerdere implantaten zinvol en mogelijk is. Uw wensen en voorkeuren staan hierbij centraal. Als we samen eenmaal besloten hebben implantaten te plaatsen, nemen we de hele gang van zaken uitgebreid met u door. We leggen u de behandeling uit, u krijgt documentatie mee en natuurlijk ontvangt u vooraf een kostenbegroting. Daar waar nodig regelen wij voor u de aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

De behandeling

Als u en wij het eens zijn over het behandelplan en de begroting, kunnen we afspraken voor de procedure gaan maken. Tijdens de eerstvolgende afspraak nemen we de gang van zaken nogmaals met u door. Uw eventuele vragen kunt u stellen aan uw behandelaar; hij blijft gedurende de gehele behandeling uw aanspreekpunt en enige behandelaar.
Tijdens de tweede afspraak worden de implantaten geplaatst; dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten en is absoluut pijnloos. Na afloop krijgt u uitleg over het verloop van de zojuist afgeronde behandeling. Ook krijgt u mondelinge en schriftelijke adviezen over de eerste genezingsperiode. Natuurlijk kunt u ook dan uw vragen aan uw behandelaar kwijt. De napijn is matig en duurt maar kort als u zich houdt aan onze aanbevelingen.

Na de behandeling

Na een week komt u bij ons terug. Uw implantoloog verwijdert de hechtingen en u vertelt ons wat uw ervaringen zijn over de afgelopen week. Ook wij zijn immers benieuwd hoe het u is vergaan.
De implantaten groeien nu vast in het kaakbot. Dit duurt enkele weken, tijdens deze fase kunt u normaal eten en drinken en mag u, als u een prothese heeft, deze oude prothese normaal dragen. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen we de bestaande prothese tijdelijk aanpassen.

Uw nieuwe kroon, brug of prothese

Na een aantal weken kan uw kroon/ brug of prothese gemaakt kan worden. Samen met de tandtechnici van ons (in de praktijk aanwezige) laboratorium bepalen we de kleur, vorm en stand van de kroon. Of, in het geval van een prothese, kiezen we samen met u de kleur, vorm en de stand van de tanden. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met u: u beslist immers zelf wat u mooi vindt.

Welke kosten dekt de verzekering?

Veel verzekeraars vergoeden een deel van de behandeling. Als u minimaal 1 jaar volledig tandeloos bent in de kaak waar de implantaten gepland zijn, worden alle kosten vergoed door vrijwel alle zorgverzekeraars. Alleen een bijdrage voor de prothese komt voor uw eigen rekening. Is een aanvraag bij uw zorgverzekeraar nodig, dan verzorgen wij dat graag voor u.

Specialist sinds 1985

Implantaten worden al sinds 1985 door ons toegepast. Tandarts Ruud Waanders is geregistreerd als tandarts implantoloog bij de NVOI. Hij volgt en volgde vele nationale en internationale opleidingen op dit vakgebied en geeft les aan andere tandartsen over implantologie. Met het plaatsen van gemiddeld 300 implantaten per jaar (en dat sinds 1985) heeft hij veel ervaring en expertise opgebouwd. De praktijk is goed toegerust voor deze behandeling. Al onze medewerkers die bij deze behandelingen zijn betrokken, zijn hierin getraind en opgeleid.
Wij plaatsen implantaten bij de bij ons ingeschreven cliënten, maar ook veel collega-tandartsen sturen hun cliënten naar ons met het verzoek implantaten te plaatsen.