Natuurlijk gezond

Orthodontie

Uit een lach op uw gezicht blijkt dat u zelfvertrouwen, gezonde tanden en een regelmatig gebit hebt. Orthodontie (tijdelijk een beugel dragen) kan daaraan bijdragen.

We voeren beugelbehandelingen uit bij zowel kinderen als volwassenen. Door de methode die wij toepassen hoeven we vrijwel nooit tanden of kiezen te trekken. Ook gebruiken we nog maar heel zelden buitenbeugels of mondblokken.

Het plaatsen van een beugel is pijnloos en duurt gemiddeld 90 minuten voor onder- en bovenkaak. Onze medewerkers zijn hier getraind en ervaren in en staan garant voor goede persoonlijke nazorg.

Lees meer

Uit een lach op uw gezicht blijkt dat u zelfvertrouwen, gezonde tanden en een regelmatig gebit hebt. Van alle cosmetische ingrepen draagt het verbeteren van de lach het meeste bij aan de uitstraling. Orthodontie (tijdelijk een beugel dragen) kan daaraan bijdragen. Maar er kunnen ook andere reden zijn om te kiezen voor een beugelbehandeling.

Waarom een beugel?

  • ‘Uitstraling’ is de meest voorkomende reden om een beugel te overwegen. U bepaalt uiteraard zelf wat u mooi vindt: wij kunnen u daarin adviseren en mogelijkheden aandragen.
  • Als tanden en/of kiezen niet goed op elkaar passen kunnen uw gebit, kaak en/of kaakgewricht schade en slijtage oplopen. Ook kan het dan lastig zijn om voedsel goed te kauwen of kan het spreken worden bemoeilijkt.
  • Tanden en kiezen die niet goed in de rij staan, zijn moeilijk goed te reinigen. Hierdoor kunnen cariës (gaatjes), tandvlees- en kaakbotontstekingen optreden.
  • Een beugelbehandeling kan deel uitmaken van een uitgebreide gebitsbehandeling. De tanden en kiezen worden dan vooraf in een dusdanige positie gezet, dat het eenvoudiger en beter voorspelbaar wordt om bijvoorbeeld kronen, bruggen en implantaten te plaatsen.

Voor wie?

Orthodontie is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Bij kinderen kunnen we het beste met een beugelbehandeling starten als zij zijn uit gewisseld: dit is gemiddeld rond hun elfde jaar. Wij geven hier de voorkeur aan omdat het door ons gehanteerde systeem de beste resultaten geeft als we de brackets (slotjes) op de blijvende tanden en kiezen plaatsen. Dit geavanceerde DAMON bracketsysteem wordt al jaren door ons toegepast en heeft zich over de hele wereld bewezen. Door deze brackets te gebruiken hoeven we vrijwel nooit tanden of kiezen te trekken. Ook gebruiken we nog maar heel zelden buitenbeugels of mondblokken.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Als u samen met ons besloten hebt dat een beugelbehandeling gewenst en zinvol is, gaan u en wij samen afspraken maken.
  • De eerste afspraak gebruiken we om gegevens te verzamelen: afdrukken of een mondscan, dia’s, röntgenfoto’s en metingen van uw aangezicht en uw tanden. Deze gegevens hebben we nodig om een behandelplan te kunnen maken.
  • Als het plan klaar is wordt de geplande behandeling met u besproken. In een tweede afspraak nemen we de behandelwijze, de verwachte behandelduur, het te verwachten eindresultaat en de kostenbegroting met u door. Wanneer u alles duidelijk is en u akkoord gaat met wat we besproken hebben, kunnen we starten met de behandeling.

Het plaatsen van de brackets

Onze medewerkers zijn getraind en ervaren in het plaatsen van brackets. Dit duurt gemiddeld 60 minuten per kaak en is volledig pijnloos. Door de brackets brengen we een orthodontische draad aan. Die zorgt samen met de brackets voor de gewenste verplaatsing van de tanden en kiezen. In het begin kan de beugel daarom wat strak aanvoelen.

Opnieuw leren poetsen

Met al die slotjes en draden in de mond kan het poetsen wat lastig worden. Na het plaatsen van de beugel krijgt u uitgebreide instructies over het poetsen met een beugel. Ook tijdens de controleafspraken letten we extra op de mondhygiëne en sturen we die bij daar waar dat nodig is.

Maandelijkse controle

Na de plaatsing komt u gemiddeld eens per maand even langs om de beugel te controleren, eventueel nieuwe draden aan te brengen en de mondhygiëne in de gaten te houden. Soms is het nodig elastieken te gaan dragen. Het komt wel eens voor dat een bracket los gaat; u kunt dan een afspraak maken om deze opnieuw te laten bevestigen.
De duur van een orthodontische behandeling met het DAMON systeem is beduidend korter dan met andere systemen. Gemiddeld genomen duurt de behandeling met een DAMON beugel anderhalf jaar.

En dan… het resultaat

Dan komt het moment dat de behandeling bijna klaar is. Samen met u bekijken we of de beugel eruit kan. Soms geven patiënten al eerder aan dat zij het op dat moment bereikte resultaat goed vinden. Dat kan natuurlijk: u bepaalt tenslotte zelf wat u mooi vindt. Als de situatie stabiel is kunnen we de beugel verwijderen, misschien inderdaad wat eerder dan gepland.
De beugel wordt pijnloos verwijderd en de tanden en kiezen worden gereinigd en gepolijst. Achter de voortanden in zowel de boven- als onderkaak plakken we draadjes: dit om het bereikte resultaat vast te houden. Sommige cliënten krijgen een extra beugel voor de nacht.