Natuurlijk gezond

Betaalmogelijkheden

De betaling van uw tandheelkundige behandeling.

 

Wij hebben onze declaraties uitbesteedt aan Infomedics. Dit is een bedrijf, dat gespecialiseerd is in de verwerking van nota’s van zorgverleners. Er bestaan een aantal mogelijkheden, waarop zij dat doen.

 

Hoe gaat Infomedics declareren:

  • Infomedics heeft bij veel zorgverzekeraars de mogelijkheid om rechtstreeks te declareren. U krijgt in dat geval alleen nog een nota van Infomedics voor een eventuele eigen bijdrage. U hoeft dan niets meer bij uw zorgverzekeraar in te dienen.
  • Wanneer Infomedics niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kan declareren, krijgt u van hen de nota van de gehele behandeling, die u zelf indient bij uw verzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dat kan via Infomedics ook digitaal. U heeft dan tevens de mogelijkheid om uw declaratie via iDeal te voldoen. Wij dienen dan wel uw emailadres en een mobiel telefoonnummer in ons dossier te hebben.
  • Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de declaratie zelf op papier te ontvangen. U kunt dit aan ons te kennen geven en wij zullen dit dan zo aangeven in uw dossier.
  • Wanneer u een betalingsregeling wenst, dan kan dat via Infomedics. U kunt dan na ontvangst van de declaratie contact met hen opnemen.

 

Voor meer informatie over Infomedics en hun werkwijze kunt u terecht op:

 

https://www.infomedics.nl/over-infomedics