Natuurlijk gezond

Tandartsen

Al onze tandartsen zijn opgeleid om de tandheelkunde in volle omvang uit te oefenen. Allen zijn BIG geregistreerd, lid van de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) en of ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) en als zodanig aangesloten bij de klachtencommissie van NMT en of ANT. We zijn geregistreerd bij de K.R.T.  (kwaliteitsregister tandheelkunde) en zijn we lid van meerdere wetenschappelijke verenigingen en studiegroepen.
Door het regelmatig volgen van bij- en nascholing houden wij onze kennis en kunde op niveau. Het werken in een groepspraktijk betekent voor ons tandartsen dat wij elkaar scherp houden, kritisch naar elkaar zijn en zo de kwaliteit van ons handelen kunnen optimaliseren.


Ruud Waanders

Functie Tandarts, Implantoloog NVOI, Tandarts voor orthodontie
Disciplines Algemene tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Orthodontie

Angstbegeleiding

Parodontologie

Chirurgie

Werkzaam sinds 1 januari 1981
Sluiten

Ira Kimmels-Pankoke

Functie Tandarts, Tandarts voor orthodontie
Disciplines Algemene tandheelkunde

Orthodontie

Werkzaam sinds 22 januari 2007
Sluiten

Nora Waanders – Pankoke

Functie Tandarts, Implantoloog in opleiding
Disciplines Algemene tandheelkunde,

Implantologie

Chirurgie

Werkzaam sinds 1 juni 2010
Sluiten

Marijn de Vries

Functie Tandarts
Disciplines Algemene Tandheelkunde
Werkzaam sinds 27 juli 2014
Sluiten

Yara Wolf-Elferink

Functie Tandarts
Disciplines Algemene tandheelkunde
Werkzaam sinds 01 februari 2016
Sluiten

Biba Giling

Functie Tandarts, Implantoloog in opleiding
Disciplines Algemene tandheelkunde
Werkzaam sinds 7 november 2016
Sluiten