Natuurlijk gezond

Betaalmogelijkheden

U heeft de keuze, om op verschillende manieren uw nota te ontvangen en te voldoen:

1 – U tekent bij ons een machtiging voor een automatische incassomachtiging en u geeft daarbij aan, dat wij het deel van de behandelingen, dat wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar mogen declareren, daar ook declareren. Voor de overige behandelingen ontvangt u van ons een nota en incasseren het bedrag van uw rekening.

2 – U tekent bij ons een machtiging voor een automatische incassomachtiging. U ontvangt de nota en wij incasseren het notabedrag van uw rekening

3 – U ontvangt uw nota via Infomedics. Indien u hiervoor kiest, zullen zij in eerste instantie nagaan, of de geleverde zorg rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. In dat geval kan het zijn, dat u van Infomedics een declaratie krijgt voor alleen uw eigen bijdrage. Wanneer de geleverde zorg niet rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, ontvangt u uw gehele nota van Infomedics en dient u deze zelf in bij uw verzekeraar om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen.

Wanneer u kiest voor derde optie, bestaat de mogelijkheid uw nota digitaal te ontvangen. U kunt deze dan direct digitaal indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw mobiele telefoonnummer en uw e-mail adres dienen dan wel bij ons bekend te zijn.Wij hopen hiermee te voldoen aan een veelgestelde vraag: de mogelijkheid om uw nota digitaal te ontvangen.

Meer informatie over Infomedics vindt u op hun website.